O Týdnu otevřených kostelů

Příběh vzniku Týdne otevřených kostelů

V létě to bude pět let, kdy jsem se v prostorách Nového Adalbertina sešel s pár dávnými přáteli, s nimiž jsem naladěn na stejnou vlnu. Není proto divu, že náš rozhovor se stočil na oblíbené téma - evangelizace, hledání způsobu, jak oslovit "mimokostelní lidi", jak přirozeně a nevtíravě pozvat kohokoliv, kdo bude mít zájem, do křesťanského prostředí, něco nabídnout, co ho zaujme,co odbourá předsudky,co poskytne impuls k zamyšlení.

Slovo dalo slovo a už při prvním setkání, které nebylo zdaleka poslední - jsme dali základní kostru projektu, který později dostal název TOK, tedy Týden otevřených kostelů. Noc kostelů, jinak geniální akce, nám byla časově i prostorově trochu těsná. Proto jsme svou nabídku programů rozšířili na celý týden. Rozběhli jsme se do více kostelů v rámci ekumeny, pozvali jsme hradecké farnosti a sbory a malý pramínek se za pár let proměnil v docela velkou říčku. Mám velikou radost, že tato akce si našla své nadšené organizátory i příznivce a účastníky. Má svůj vlastní příběh, jehož vyústění zná jen Bůh a co je důležité, není závislá na nějakém konkrétním člověku, ale vyvíjí se i tím, že organizátoři přicházejí i odcházejí, ovšem akce zůstává.

 Moc bych přál organizátorům, kteří jdou do toho celým srdcem, ať jim vydrží nadšení a elán a hlavně Boží požehnání a ochranu a všem účastníkům přeji otevřenou mysl i srdce, aby Bůh mohl každému nabídnout novou sílu i směr v hledání toho, který je Pravda a Dobro.“ říká P. Jan Linhart, zakladatel Týdne otevřených kostelů.

Myšlenka Týdne otevřených kostelů

Cílem TOK je představit křesťanství, a jeho hlavní osobnost, Ježíše Krista, co nejširšímu spektru lidí a také ukázat co nejširší rozsah křesťanských aktivit a pomoci tím odbourat zažité předsudky. Dalším cílem je rozšíření povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že mohou být centrem společenského života města i dnes. Ekumenický rozměr naplňujeme spoluprací se dvěma dalšími evangelikálními církvemi.

V průběhu celého týdne bude probíhat interaktivní program pro školy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Cílem je přiblížit dětem srozumitelnou a zajímavou cestou účel kostela. Průvodce je zavede do míst, kam se běžně nedostanou a vysvětlí, proč jsou kostely v dnešní době důležité. Program si školy mohou začít objednávat už během března na Katechetickém centru Biskupství královéhradeckého, které je realizátorem programu.

 

Pozdrav biskupa Jana Vokála účastníkům TOK:

Srdečně zvu všechny kolemjdoucí do kostelů a kaplí v celé královéhradecké diecézi. Chtěl bych je pozvat nejen do staveb krásných svou architekturou, ale i do prostor, které chrání a uchovávají nejposvátnější tajemství naší víry - Tělo a Krev Páně, Eucharistii. Právě její slavení a bezprostřední přítomnost všechny tyto chrámy posvěcuje. Ona je tím, co činí z chrámu či kostela ve světě jedinečné místo. Povaha tohoto tajemství však není taková, že by se skrývalo. Otevírá se každému, kdo se k němu chce svou duší přiblížit. Tajemné je tím, že se niterně dotýká samotného srdce člověka. Všem návštěvníkům „Týdne otevřených kostelů“ přeji pokojný čas v těchto posvátných prostorech, aby se s otevřeným kostelem otevřelo i jejich srdce Bohu.

K tomu Vám ze srdce žehnám od katedrály Svatého Ducha.

                                                                                             Mons. Jan Vokál
                                                                                       biskup královéhradecký

 

 

 

Organizace, kontakt

Realizátorem projektu je Biskupství královéhradecké spolu s dobrovolníky napříč církvemi.

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Jan Paseka, paseka@bihk.cz
  • Bc. Petra Kolčavová, petrakolcavova@gmail.com

Kontakt

Týden otevřených kostelů petrakolcavova@gmail.com
Bc. Petra Kolčavová
tydenkostelu@gmail.com