Pozdrav biskupa Jana Vokála
účastníkům
Týdne otevřených kostelů:

Srdečně zvu všechny kolemjdoucí do kostelů a kaplí v celé královéhradecké diecézi. Chtěl bych je pozvat nejen do staveb krásných svou architekturou, ale i do prostor, které chrání a uchovávají nejposvátnější tajemství naší víry - tělo a krev Páně, Eucharistii. Právě její slavení a bezprostřední přítomnost všechny tyto chrámy posvěcuje. Ona je tím, co činí z chrámu či kostela ve světě jedinečné místo. Povaha tohoto tajemství však není taková, že by se skrývalo. Otevírá se každému, kdo se k němu chce svou duší přiblížit. Tajemné je tím, že se niterně dotýká samotného srdce člověka. Všem návštěvníkům „týdne otevřených kostelů“ přeji pokojný čas v těchto posvátných prostorech, aby se s otevřeným kostelem otevřelo i jejich srdce Bohu.

K tomu vám ze srdce žehnám od katedrály Svatého Ducha.

  Mons. Jan Vokál
  biskup Královéhradecký

 

 

TÝDEN OTEVŘENÝCH KOSTELŮ  2018 – POHNUTÍ, JÍZDA I RELAXACE

Řeholní sestry jezdí na kole, davy lidí se tlačí u brány do kostela, hudební skupina mladých křesťanů koncertuje na náměstí a slavní herci se hrdě hlásí k víře v Boha. To všechno bylo možné zažít na letošním Týdnu otevřených kostelů. Ten skončil v neděli 28. 5. 2018v zahradě sester Notre Dame. Široké nabídky programů se zúčastnilo více než 800 lidí z Hradce Králové a okolí.

Pondělním tematickým večerem o hodnotě lidského života a o tom, jak může i jeden člověk měnit společnost odstartovala již tradiční týdenní paleta různorodých programů, která si klade za cíl představit křesťanství takové, jaké je v 21. století a odbourávat zažité předsudky. Návštěvníci mohli vyslechnout koncert Romana Janála, držitele ceny Thálie, besedovat s hercem Janem Sklenářem, zapálit si svíčku v kostele Panny Marie, zúčastnit se cyklotour po kostelech, vyslechnout koncert kapely VeKa před katedrálou sv. Ducha nebo společně poobědvat na zahradní slavnosti při poslechu koncertu Evy Henychové.

 

"Pěstuj lásku ve svém srdci.

Život bez ní je jako zahrada, do které nesvítí slunce, a kde rostliny umírají."

                      Oscar Wilde